Грамажите във всеки балотин на Valentino chocolatier не са стандартизирани и могат да се променят спрямо Вашите желания!